Mål och arbetsprocess för
Tumaini Children´s Center

MÅLSÄTTNING

Målsättningen är att hjälpa barn, som av olika anledningar hamnat på gatan i Bukoba, att återföras till sina familjer till ett tryggt liv och till en god skolutbildning. Men framförallt vill man  skapa hopp i deras liv igen. "Tumaini" är swahili, och betyder just "hopp". Denna process kan i vissa fall innebära att barnen får bo på våra farmer och få del av vår undervisning som en inskolning till den ordinarie skolan.


Arbetsprocessen

för att återförena barnen med familjer och samhälle:

1/ IDENTIFIERING AV BARN PÅ GATAN.
Vi räknar med att det normalt finns ca 50-70 gatubarn kontinuerligt i Bukoba med omnejd. Dessa söks upp genom vandringar i staden varje vecka. Genom upprepade möten skapas förtroende och kontakt.

2/ INBJUDAN TILL VÅRT CENTER/RECEPTION.
Barnen bjuds in att få ett samtal med någon av våra socialarbetare.

3/ BARNENS EGNA BERÄTTELSER
Här får barnet självt berätta om sin bakgrund, vilket är mycket viktigt för det fortsatta arbetet.

4/ IDENTIFIERING AV BEHOV OCH UTGÅNGSPUNKTER
Här startar processen med rådgivning och förslag till fortsättning.

5/ IDENTIFIERING AV FAMLJE- OCH SOCIALA BAKGRUNDEN
I och med att målet är att återförena barnen med sin familj och släkt, blir första åtgärden att försöka ta kontakt med dessa. Tyvärr ligger ofta splittrade familjer, många barn, våld och fattigdom bakom barnens flykt.

6/ KONTAKT MED SAMHÄLLE OCH SOCIALA MYNDIGHETER
Socialarbetarna tar kontinuerligt kontakt med sociala myndigheter och byledningar för att vidga bilden om barnets och familjens situation.

7/ MÅLET ÄR FRÄMST ATT ÅTERFÖRENA BARNET MED FAMILJEN

8/ ALTERNATIVA LÖSNINGAR
Om det inte går att återförena barnen med familj eller släkt får de:
a/ under en period, längre eller kortare, bo på någon av våra farmer: Julia och Debora farm med ca 50 barn.
b/ möjlighet att bo i en fosterfamilj.
 

Förebyggande insatser och uppföljningsarbete


FÖREBYGGANDE ARBETE
Socialarbetarna arbetar kontinuerligt med seminarier med drama för barn ute i samhället och byarna. Men de håller också seminarier på skolor och med byledningar. Där talar man om familjens situation, barnens rättigheter och om vikten att vårda sina familjer för att förebygga så att barnen inte ska hamna som gatubarn.

UPPFÖLJANDE ARBETE
Socialarbetarna har för närvarande en kontaktlista med ca 250 barn och familjer som får någon form av besök och kontakt minst 3 ggr per år. Det är gatubarn som har lämnat det livet och bor i eget boende, barn som lever i familjer som de återkommit till och familjer som på grund av sociala problem lever i riskzonen.