Restaurering av gamla receptionen

Efter en  jordbävning  blev den gamla receptionen så påverkad att den inte var tjänlig för det ändamål som den var avsedd för. Därför byggdes ett nytt hus bredvid.

Nu har första spadtaget tagits i arbetet att förstärka den gamla byggnaden och byta tak för att göra det tätt. Mer information kommer!


Genomförda projekt

bygge av ny vattentank

Klart 2023

Vattentanken vid Kasarani, mottagningscentret för Tumaini Children's Center i Bukoba, står nu nästan färdig. Det saknas en trappa upp. På tankens topp kan skörd torkas under plåttaket och vid andra tider kan utrymmet användas som möteslokal, café etc. Tanken är, tillsammans med separationstoaletterna, byggda med stöd av Vara Rotaryklubb, Rotary distrikt 2380 och Rotarys U-landsfond samt Bukobahjälpen.


Hönshus, för att ge barnen ägg och för att få inkomster

Klart våren 2023

För att skydda hönorna från hundar och andra faror har det murats upp en grundmur.  

Nya toaletter vid receptionen

Klart 2023

För att täcka behovet av toaletter vid Centret  har det samlats in pengar för en separat toalettbyggnad, med en afrikansk modell av separation. 

Nu är toaletterna invigda och kommer att tas i bruk. Förutom att man får möjlighet att göra sina behov så ger det ovärderligt gödnings -material. 
Läs mer under Maria och Torbjörns reseblogg.