Exempelbilder och ritning på hur G:a receptionen kan byggas om