Farmen Kiteme – vi satsar för framtiden

Kiteme har varit en huvudvärk för Bukobahjälpens styrelse under en tid. Vi köpte in marken väldigt billigt men vi har haft problem på platsen. Nu har dock trädplantering startat och c:a 3000 trädplantor är på plats. Ytterligare 2000 ska planteras efter att området, som är djungelartat, röjts för plantering av skog. En av våra trogna medarbetare, Clemens Method, som nu är pensionerad, bor på platsen och tillsammans med sina söner arbetar han under Rutundas ledning, (vår ansvarige för jordbruksverksamheten) för att detta ska förverkligas. Vi räknar med att plantorna om 8-10 år ska bli skog som kan skördas och försäljas och generera kraftfullt stöd till verksamheten. Vi har också getter i området som håller rent. Tyvärr har vi inte kunnat odla t.ex. majs, då apor äter upp majsen innan vi hinner skörda. Vi har försökt med hirs men resultatet har varit begränsat.