Leif Nordlander besökte Bukoba i januari

Jag besökte Bukoba och Tumaini Children’s Center (TCC) 15-31 januari. Huvudsyftet var att föra samtal med Nordvästra stiftet och generalsekreteraren Elmereck Kigembe och biskop Abednego Keshomshahara och tillsammans med dem se på en realistisk framtid för arbetet på TCC. 2025 är så vitt vi vet sista året med stöd från SIDA via SVETAN (Svensk-Tanzaniska föreningen). Det finns dock positiva signaler från SIDA där man avser att satsa på arbetet bland utsatta barn framdeles. Huruvida vi kan få del av det stödet är ännu inte känt. Många samtal om situationen och personalens behov av stöd och vägledning gjordes också. Sr Adventina behöver en biträdande direktor vid sin sida att dela ansvaret för verksamheten med.


Jag besökte även ett delprojekt: Mama Benezeths hus, som vi lyckats slutföra genom generösa gåvor av enskilda och Götene pastorat. Det återstod några saker som hängrännor och en vattentank, men det finns medel för detta i insamlingen.

Det är alltid en glädje att följa arbetet på Julia och Debora farmer och se det arbete som görs. Denna gång gjorde Solveig Sundström och Monica Sommarström, som båda är sjuksköterskor, hälsoundersökningar på barnen med positivt resultat. Några får tandvård av en lokal tandläkare som hjälper till för halva det normala priset. Någon behövde få träffa en läkare för vidare utredning.


Det är tydligt att klimatsituationen är under förändring. Det regnade mycket med översvämningar som följd fast det normalt sett skulle vara torka så här års. Det positiva var att vi kunde se till att plantering av träd på Kiteme kunde inledas och slutföras. Skogen vid Julia kunde skördas med goda inkomster för verksamheten.

Vi hoppas att en ny sådd av majs kan ske snart.


Vid Deboras hus på Kashura har mycket arbete gjorts i trädgården och jag såg till att trädgårdsmöblerna och altanen fick en uppsnyggning. När vi är där ute ska det vara en plats för återhämtning och gemenskap där dagens uppgifter kan delas och tänkas igenom samt nya planer diskuteras även om det är under enkla förhållanden. Bilen fick också en ny klädsel och lite enkel service. Allt utan kostnad för Bukoba- hjälpen och insamlade medel.