På väg till Kyrkan, idag Bukobahjälpskaffe och brödlotteri,

Lisbeth Wiliamsson ordnar kyrkkaffe på Lockörn efter gudtjänster en gång i månaden. Där går intäkterna till Bukobahjälpen. Här finns också chans till att köpa gott bröd för detta ändamål.
Kyrkkaffe 1jpeg