Sillens dag, Klädesholmen

På nationaldagen 6 juni fick vi möjlighet att på ”Sillens dag” på Klädesholmen sälja hantverk till förmån för Bukobahjälpen. Ett varmt tack till alla som gjorde vackra hantverk och till alla som handlade!