TCC cykel

Det har länge talats om att använda cyklar för att ta sig fram i Bukoba. Tyvärr finns det en tradition att hellre åka eller äga en motorcykel. Gunnar Brycke har flera gånger påtalat att det är bra för ekonomin och för att vara goda förebilder att använda detta fortskaffningsmedel.

Här ser vi Justa och Sr Adventina göra jungfruresan med en sådan inköpt cykel.