Insamlingsresultat Bukobahjälpen 2023

Kommentar:

Insamlingsresultat 2023 t.o.m november månad har visat på ett gott insamlingsresultat. Det som gett ett extra positivt utfall är bl.a goda gåvor från en secondhand, en födelsedag som inbringade ett gott resultat men främst mycket försäljning av hantverk och praktiska insatser som gjort.

Detta resultat innebär också att vi under år 2023 skickar ut extra bidrag på över 150 000 kr till det ordinära arbetet.