Ge en gåva

Vi tackar varmt för alla gåvor som kommer in till barnen i Bukoba:
  • från privatpersoner med månadsgivande eller på annat vis
  • från församlingar som regelbundet ger kollekter och bidrag
  • från secondhand 
  • från stiftelser, organisationer och företag
  • från praktiskt arbete: "Hantverk som räddar liv"

Stöd vårt arbete:
Swish 123 452 50 28
Bankgiro: 5405-3723
Bankkonto:
Handelsbanken
6655-990 405 958

Tyvärr har vi inte autogiro, men du kan göra en stående överföring till vårt bankkonto.

Vart går de insamlade pengarna?

Bukobahjälpen är insamlingsorganet i Sverige som genom information och insamlade medel stöder arbetet i Bukoba. Detta främst genom att samla in pengar till SIDA:s egenavgift och investeringar, samt för att skapa en buffert när bidragen minskar. Allt för att säkerställa ett fortsatt gott arbete.

Tumaini Children´s Center har sin egen ekonomi i Bukoba, -för närvarande en budget på drygt 2 miljoner kronor - med ett 30-tal anställda. Detta arbete stöds från SIDA, via SVETAN (Svensk -Tanzianska föreningen), i treårsintervaller. För att få dessa medel betalar Bukobahjälpen en egenavgift på 10% per år.


Hur mycket av gåvorna försvinner i administration mm?
Adminstration och kringkostnader uppgår till cirka  5 %.

Hur kontrolleras ekonomihanteringen?


Bukobahjälpen
Bokföringen görs av Rune Hellberg som är Bukobahjälpens kassör.Han svarar gärna på frågor!  0708-261720 eller spikenrune@gmail.com

Allt kontrolleras noga av vår revisor. För kontakt se "Styrelsen"

Tumaini Children´s Center
Lutherska kyrkans, ELCT, revisiorer i Tanzania sköter granskningen och revisionen. Likaså en representant för SVETAN (för SIDA:s räkning) Jeanette Olsson msjeanetteolsson@hotmail.com
Födelsedags/ Julhälsning

Fyll i när du skickar födelsedagshälsning eller julhälsning

Minnesgåva

Fyll i när du skickar minnesgåva

Kollektcirkulär

Vissa församlingar har efterfrågat ett "kollektcirkulär". Här är ett som går att ladda ned och använda.