Torbjörn gör en djupanalys av Tumaini Children´s Center


Två veckor av analys av Tumaini Children´s Center

Den senaste veckan har jag tillsammans med ledningen för Tumaini Children´s Center (TCC) arbetat med frågor som gäller ekonomirapportering, projektuppföljning, prognos och långsiktig ekonomisk planering. Kan låta lite tråkigt kanske men tillsammans hittar vi lösningar och arbetssätt som är verktyg för att få en stabilare ekonomi och bättre kontroll. Så det är positivt att få vara en del av detta och jag får mycket uppskattning tillbaka.


Oändliga behov

Samtidigt möter vi här i samhället närmast oändliga behov av hjälp och stöd. Myndigheterna försöker göra sitt men med tanke på den svaga ekonomin är förmågan väldigt begränsad. De gatubarn vi möter här och som vi vill hjälpa har inte "bara" behov av att få tak över huvudet. De behöver också få mat, de behöver skolmaterial, skoluniform, mat, medicin, kläder, de behöver få tillgång till skolgång med specialundervisning eftersom de ofta har missat detta helt, många har traumatiska minnen i bagaget som behöver hanteras. Och framförallt, alla har stort behov av närvarande vuxna människor som visar kärlek och omsorg.

Ett barn tas emot som det var vårt eget

Ett barn som tas om hand av Tumaini är inte bara ett barn som kommer in och sedan slussas vidare, de blir som en familjemedlem. Alla vi som har glädjen att få ha egna barn, vi vet ju vad det innebär, vi gör allt för att de ska ha det bra! Samma är det här. Ett barn tas om hand precis som om det skulle vara vårt eget. Och barnen följs upp även när de är mogna att stå på egna barn, allt för att de ska få ett gott liv och bidra i samhället.


TCC:s ekonomi är en stor utmaning

Detta är viktigt att komma ihåg och förstå när vi ser en annalkande krympande ekonomi för TCC. Sida, som via Svensk-Tanzaniska föreningen, varit en betydande finansiär till Tumaini under lång tid, har nu meddelat att de kommer att fasa ner stödet de närmaste två åren och sedan ta bort det helt. Detta innebär en helt ny ekonomisk situation för oss. För att möta detta arbetar vi hårt med att öka självfinansieringen av verksamheten. Flera projekt är redan igång, t ex inom jordbruk, skogsbruk, klädsömnad, klädförsäljning, tvålförsäljning m m. En del går bra, andra går sämre men det finns en tydlig vilja att lyckas med detta!


Måste vi dra ner eller?

Mycket positivt är alltså på gång för att möta de stora behoven som finns. Men, som det ser ut nu, blir det ändå svårt att undvika att börja skära i kostnaderna för kärnverksamheten, själva syftet med Tumaini Children's Center. Det kan förstås motiveras med att ta bort allt som ligger utanför ramarna, fokusera och begränsa. Detta är enkelt att skriva ner på ett papper och lägga in i budgeten. Men när en fältassistent möter ett barn i nöd är det inte lika enkelt att säga till detta barn att "sorry, vi kan inte hjälpa dig för ditt behov ligger utanför kärnverksamheten".


Låt oss öka intäkterna / BLI MÅNADSGIVARE

En annan mycket roligare möjlighet att lösa detta på är att öka intäkterna, våra gåvor helt enkelt. Gärna gåvor från Sverige eftersom en liten gåva från Sverige är värd väldigt mycket här.

Så om du genom de berättelser vi delat här i vår reseblogg har fått ett hjärta för Tumaini Children's Center, var gärna med och stöd oss ekonomiskt! Det bästa är om du kan tänka dig att bli månadsgivare. Det är enkelt och är ett väldigt viktigt och stabilt bidrag till verksamheten. Om du hellre vill ge en engångsgåva, så är vi naturligtvis lika tacksamma för det.

Nu önskar vi alla en riktigt trevlig helg!