En dag på skolan och besök hos en fostermamma

14 oktober

Igår fredag var det skoldag. Vi åkte till Kyakailabwa för att besöka den skola som ligger i närheten av barnhemmet. Skolan är offentlig och är en Primary school vilket innebär klass 1-7. TCC har här i samarbete med kommunen skapat två separata klassrum, Memkwa, som ger anpassad undervisning för de barn som av olika orsaker, t ex gatuliv, kommit långt efter i skolan.

Från Tcc kommer lärarna Andrew och Hosea som tillsammans med en kommunal lärare försöker få alla barn att utvecklas. De måste ha ett enormt tålamod och vara väldigt flexibla, ena dagen kan det komma 6 barn och nästa över 60. Barnen kan ibland komma direkt från gatan och utan varken skolböcker eller uniform. Lärarna har nästan inget undervisningsmaterial utan är hänvisade till svarta tavlan. För att dela upp klassen kör de ofta undervisning på två olika tavlor i klassrummet.

Lärarna vill gärna få hjälp av Maria i klassrummet så idag har hon förberett material, bland annat spelet ”Finns i sjön” som hjälper till att lära dig bokstäverna. I brist på swahili-kunskap hos Maria och engelska-kunskap hos eleverna så får hon försöka förklara med teckenspråk.

Besök hos en fostermamma

 

När vi var klara i skolan åkte vi och hälsade på en kvinna som varit fostermamma till många barn genom åren. Hon och Deborah Brycke samarbetade redan för många år sedan , innan barnhemmet fanns, för att hjälpa behövande barn. Och hon tar fortfarande, trots sina 68 år, hand om ett barn som mist sina föräldrar. När vi frågor om hur hon orkar svarar hon att det bara går med Guds nåd och hjälp ????❤️.