Maria får uppleva pedagogiken i skolan

Uppvärmning
Under dagens första lektion fick jag förståelse för tanken bakom några olika metoder. Det var en ganska kylig morgon med regn ☔️ och rusk. Läraren Teodorina(?) inledde då med en rörelsesång för att barnen skulle vakna och få upp värmen.


Swahili
När barnen kommit igång var det dags för Swahililektion.
Barnen talar kanske ett stamspråk t.ex. kihaya, men får studera det obligatoriska språket Swahili från första årskursen.
Idag utgick man från de fem vokalerna. Sedan byggde man på med de olika konsonanterna före vokalerna och fick stavelser.
Stavelserna sattes samman till ord.
Metoden är ju inte helt olik ”BrAvkod”, vilken används i svenska skolor.
Någon av de äldre eleverna fick säga före och de yngre fick härma i talkör.

Uppdelning av ord i stavelser
Nu var det dags att göra tvärtom:
Läraren skrev ett ord på tavlan, vilket sedan delades upp i stavelser. Återigen: läsa före och härma.

Baaday
Mycket av min tid i skolan går åt till att laga kläder och förse eleverna med pedagogiska spel under tiden de annars bara skulle ha väntat på en uppgift eller på att läraren rättar deras skrivböcker.
Det är märkligt att barnen kan sitta så stilla och bara vänta, men de lär sig väl av de äldre.
De personer som har stor erfarenhet av Tanzania har märkt att mycket av arbetstiden försvinner till ”att vänta”.
”Baaday” är ett flitigt använt uttryck, vilket betyder ”senare”.

Jag vill också skicka med ett härligt budskap från barnens sång under gårdagens gudstjänst:
”Jesus älskar mig! Jag måste sjunga för människorna, för Jesu älskar alla. Han kommer att älska mig hela livet” (videon)