Utdrag ur sommarnumret Sunnerbergs kyrkoblad

Under sex veckor i januari och februari fick Solveig Sundberg från Lidköping möjlighet att åka med till Bukoba och den lutherska kyrkans center för gatubarn där. 
Solveig har arbetat som skolsköterska och distriktssköterska och hennes erfarenheter kom väl till pass.