Trädfällning på Julia Farm

För drygt 15 år sedan planterades träd utanför Julia Farm, rehabiliteringshemmet. Nu har dessa plantor vuxit upp och blivit avverkningsbara. Mycket tar lång tid i Tanzania men att odla skog, det går undan!

De senaste månaderna har träden huggits ned, sågats upp och sålts som plankor i olika dimensioner. Alla grenar har tagits till vara och sålts som ved eller används för eget bruk i det vedeldade köket. Detta ger en god och välbehövlig förstärkning av ekonomin. Fortunatus har planerat och genomfört arbetet på ett strålande sätt.

Barnen gör också en fantastisk insats genom att bära upp veden från skogen.